شعار سال
دوشنبه 04 تیر 1403

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شستا

تفاهم نامه همکاری آموزشی با گروه صنعتی انتخاب  

تفاهم نامه همکاری آموزشی با اتاق اصناف  

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

تفاهم نامه همکاری با شرکت ایرانسل

تفاهم نامه همکاری آموزشی با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

تفاهم نامه همکاری آموزشی با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 تفاهم نامه همکاری آموزشی با اتاق تعاون ایران

 تفاهم نامه همکاری آموزشی با گروه صنعتی بوتان

 تفاهم نامه همکاری آموزشی با انستیتو ایزایران

 تفاهم نامه همکاری آموزشی با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 تفاهم نامه همکاری آموزشی با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 تفاهم نامه همکاری آموزشی با سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی کشور(ایمیدرو)

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت فدک گل لیان

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت ملی فرش ایران 

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت قشم ولتاژ

تفاهم نامه همکاری آموزشی با کمیته امداد امام خمینی(ره)

تفاهم نامه همکاری آموزشی با خانه صمت

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت شهرکهای صنعتی

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت طرفه نگار

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت بوتان

تفاهم نامه همکاری آموزشی با انجمن صنفی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

تفاهم نامه همکاری آموزشی با شرکت سایپا

تفاهم نامه همکاری آموزشی با انجمن سنگ آهن ایران

تفاهم نامه همکاری آموزشی با انجمن سنگ ایران

تفاهم نامه همکاری آموزشی با انجمن کامپوزیت ایران

تفاهم نامه همکاری آموزشی با گروه صنایع گیتی پسند

تفاهم نامه همکاری آموزشی با فدراسیون هندبال

سایر پیوندها
تنظیمات قالب